Czy wiesz dlaczego faszyzm, nazizm, narodowy "socjalizm" nie ma nic wspólnego z socjalizmem i lewicą?

Avatar

Przez Towarzysz Ypsilon 11 April 2019 17:24

Użytkownik · 94 komentarze

Faszyzm przez niektórych prawicowców nazywany jest ruchem lewicowym lub wręcz lewackim. Celem takiego zabiegu retorycznego nie jest precyzyjne sklasyfikowanie tego ruchu politycznego. Publicyści prawicowi stosują ten zabieg bowiem do zagmatwania pojęcia „lewica” i oddzielenia go od rzeczywistej treści głoszonej przez socjalistów i anarchistów. Zamiast faktycznego przekazu lewicowego tworzy się skojarzenie „lewactwa” ze wszystkim co złe. Nazywanie faszyzmu nurtem lewicowym nie jest przykładem dyskursu naukowego ale chwytem politycznej propagandy mającej na celu wyeliminowanie przeciwników ideowych z dyskursu publicznego.
Jeśli chcemy stwierdzić czy faszyzm jest ruchem lewicowym, należy zacząć od określenia czym jest lewica. Warto pamietać, że pojęcia „lewica” i „prawica” na przestrzeni dziejów zmieniały swoje znaczenie jednak od czasów Marksa i Bakunina za lewicę uważa się te ruchy, które dążą do egalitaryzmu społecznego, równości gospodarczej i zniesienia hierarchii społecznej.

Równość i brak hierarchii są centralnymi tematami pism myślicieli/ek lewicowych. Niektórzy prawicowi publicyści uważają że lewicowość jest jednoznaczna z rewolucjonizmem. Jest to błędne przekonanie z dwóch powodów. Po pierwsze rewolucja nie musi mieć wcale lewicowego celu. Rewolucyjny charakter mogą mieć też działania liberałów (np. Rewolucja Amerykańska, czy rewolucja w Portugalii w 1820) i prawicowych nacjonalistów.
Po drugie istnieje lewica nierewolucyjna. Taka jest bogata tradycja socjaldemokracji i ruchu zielonych. Również w ramach anarchizmu funkcjonują odłamy nierewolucyjne jak idea działania bezprzemocowego Proudhona czy koncepcja zmowy powszechnej Abramowskiego, kooperatywizm Orsetti. Zatem fakt, że faszyzm ma charakter rewolucyjny nie oznacza automatycznie, że jest lewicowy. Rewolucyjna metoda może bowiem służyć celom zdecydowanie nielewicowym.
Nacjonalistyczne korzenie
Jako argument za lewicowością faszyzmu przytaczany jest fakt, że część twórców włoskiego ruchu faszystowskiego pierwotnie działała w organizacjach socjalistycznych i syndykalistycznych. Jednak doktryna, którą stworzyli ideowo bazuje na nacjonalizmie.
Podstawę ideologii włoskich faszystów stanowiła centralna rola narodów w biegu dziejów. Mieli oni świadomość, że naród jest pojęciem z kategorii mitycznych a nie rzeczywistych. W takiej doktrynie jak faszystowska nie ma miejsca na subtelności jakie wiążą się z demokracją. Humanitaryzm był tu zwyczajnie nie na miejscu. Za główny cel uznano pracę na rzecz wielkości Narodu. Środkiem służącym temu celowi miało być państwo, mobilizujące wszystkie siły polityczne moralne i ekonomiczne.
Wielu historyków idei wskazuje, że faszyzm jest ideologią trudną do sklasyfikowania, określają faszyzm jako ideologię „hybrydową”, "eklektyczną”. Faszyzm jest bowiem ruchem czerpiącym z wielu źródeł. Ideologia faszyzmu opiera się na sformułowaniach mało precyzyjnych często wzajemnie sprzecznych. Faszyzm często klasyfikowany jest poprzez negacje. Faszyści są przeciw liberałom, przeciw komunistom i przeciw konserwatystom. Sami siebie określają jako „trzecią drogę” i takiej nazwy używają też dzisiejsze ruchy neofaszystowskie.

Kult siły
Faszyzm jednoznacznie wiąże się z imperializmem i militaryzmem, które mają przezwyciężyć upadek społeczeństwa. Celem faszyzmu jest odrodzenie narodu i jego ekspansja.
„(Faszyzm to) obsesja na punkcie upadku społeczeństwa, poniżenia i bycia ofiarą oraz poprzez kompensację tego skupieniem na kulcie jedności, siły i czystości, dzięki którym masowa partia nacjonalistycznych bojówkarzy działająca w niełatwej lecz efektywnej współpracy z tradycyjnymi elitami odrzuca wartości i dążenia demokratyczne dzięki zbawczej przemocy. Bez etycznych i prawnych ograniczeń dąży do wewnętrznego oczyszczenia i zewnętrznej ekspansji”. (Robert Paxton, The Anatomy of Fascism)
Podziw dla siły fizycznej kult młodości są widoczne w głoszonych przez współczesnych polskich neofaszystów i wielu narodowców hasłach takich jak „Sport, zdrowie nacjonalizm”, „Idzie nowe pokolenie”. Faszyści w swoich przemowach i tworzonej kulturze wyrażali kult siły i męskości oraz pogardę dla słabych. Stoi to w sprzeczności z lewicową ideą solidaryzmu społecznego.
Różne cele
Nurty lewicowe jak socjalizm i anarchizm są skupione na celach ekonomicznych, na budowie społeczeństwa egalitarnego zarówno politycznie jak i ekonomicznie. Zdecydowana większość pism Marksa, Luxemburg, Kropotkina, Goldman, czy Abramowskiego poświęcona jest zagadnieniom gospodarczym. Faszyzm natomiast za najważniejszy uznał cel nieekonomiczny. Faszyzm w myśli twórców tej ideologii ma być ruchem, który odzwierciedli spirytualistycznego „ducha narodu". Tę myśl wyrażał sam Mussolini przed marszem na Rzym:

Cel stawiany w doktrynie faszystowskiej wyraźnie kontrastuje z celem jaki stawiają sobie ruchy lewicowe. Centralnym punktem analiz marksistów i anarchistów jest konflikt klasowy. Również partie socjaldemokratyczne jak „Razem” jako swój główny cel polityczny wskazują zmniejszanie nierówności gospodarczych poprzez demokratyczne reformy.
Faszyzm natomiast albo całkowicie neguje teorię konfliktu klasowego, albo uważa ten konflikt za nieistotny. Podstawą faszystowskiego opisu świata jest interes narodu w obliczu, którego różne klasy społeczne działają solidarnie. Z tego powodu faszyzm uważa lewicę za swojego wroga. Odrzucenie tematu walki klas i nacisk na ideę narodu to podstawa zaklasyfikowania faszyzmu jako ideologii prawicowej.

Podsumowując, faszyzm bywa klasyfikowany jako unikatowa ideologią łącząca wątki lewicowe i prawicowe oraz zawierająca oryginalny dyskurs spirytualizmu i witalizmu. Jednak zdecydowane odrzucenie przez faszystów idei konfliktu klas oraz skupienie się na idei narodu, powoduje, że faszyzm nie jest ruchem lewicowym, a bliżej mu do nacjonalistycznej i liberalnej prawicy.

Avatar

Przez Park Chung Hee 11 April 2019 17:37

Użytkownik · 241 komentarze

ja mogę to po prostu w wielkim skrócie napisać:
- Faszyzm jest zbrodniczą i rasistowską ideologią opartą o skrajny nacjonalizm, totalitaryzm, kult jednostki, widzenie we wszystkich wokół wroga, gospodarczy korporacjonizm i etatyzm oraz imperializm

- Socjalizm z kolei to ideologia dążąca do zniesienia wszelkich podziałów, sprzeciwiająca się jakiejkolwiek dyktaturze, kultywowaniu pojedynczych osoboników, rasizmowi, czy imperializmowi, szerząca dobre wartości takie, jak egalitaryzm, równość, solidarności, demokracja (choć nie wiem, czy taka dobra ta demokracja, jak patrzę na demokrację w większości demokratycznych państw świata z wyłączeniem Korei Południowej i Szwajcarii) itp.

Ostatnio edytowany przez Park Chung Hee (11 April 2019 17:38)


"Koreja! Ura! (Корея! Ура!)” ~ Ahn Jung Geun, 1909

"Urodziliśmy się na tej ziemi, obciążeni historyczną misją odbudowy narodu (우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다)" ~ Park Chung Hee, 1968

Avatar

Przez AKmatiAK 11 April 2019 20:04

Administrator · 222 komentarze

choć nie wiem, czy taka dobra ta demokracja, jak patrzę na demokrację w większości demokratycznych państw świata z wyłączeniem Korei Południowej i Szwajcarii

demokracja jest dobra w rozwiniętych społeczeństwach


wolność, równość, jedność ☭

Avatar

Przez Park Chung Hee 11 April 2019 20:07

Użytkownik · 241 komentarze

demokracja jest dobra w rozwiniętych społeczeństwach

Wiem. Dla tego podałem Szwajcarię i Koreę Południową, czyli chyba jedyne kraje, których obywatele do niej dorośli jako wyjątek


"Koreja! Ura! (Корея! Ура!)” ~ Ahn Jung Geun, 1909

"Urodziliśmy się na tej ziemi, obciążeni historyczną misją odbudowy narodu (우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다)" ~ Park Chung Hee, 1968

Avatar

Przez Towarzysz Ypsilon 11 April 2019 20:17

Użytkownik · 94 komentarze

Zależy jaką demokrację, jeżeli mówicie o liberalnej demokracji przedstawicielskiej, to działa ona źle niezależnie od tego czy działa ona w rozwiniętym państwie lub biednym.

Ostatnio edytowany przez Towarzysz Ypsilon (11 April 2019 20:17)

Avatar

Przez AKmatiAK 12 April 2019 16:36

Administrator · 222 komentarze
Towarzysz Ypsilon napisał

Zależy jaką demokrację, jeżeli mówicie o liberalnej demokracji przedstawicielskiej, to działa ona źle niezależnie od tego czy działa ona w rozwiniętym państwie lub biednym.

Nie zgadzam się. Jak są dobrzy przedstawiciele to działa lepiej od bezpośredniej.


wolność, równość, jedność ☭

Avatar

Przez Park Chung Hee 12 April 2019 18:53

Użytkownik · 241 komentarze
AKmatiAK napisał

Nie zgadzam się. Jak są dobrzy przedstawiciele to działa lepiej od bezpośredniej.


Tylko jak są dobrzy przedstawiciele to zazwyczaj zmieniają tą demokrację w autorytaryzm (przykłady: Putin i Park Chung Hee)


"Koreja! Ura! (Корея! Ура!)” ~ Ahn Jung Geun, 1909

"Urodziliśmy się na tej ziemi, obciążeni historyczną misją odbudowy narodu (우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다)" ~ Park Chung Hee, 1968

Avatar

Przez Towarzysz Ypsilon 12 April 2019 18:57

Użytkownik · 94 komentarze
AKmatiAK napisał
Towarzysz Ypsilon napisał

Zależy jaką demokrację, jeżeli mówicie o liberalnej demokracji przedstawicielskiej, to działa ona źle niezależnie od tego czy działa ona w rozwiniętym państwie lub biednym.

Nie zgadzam się. Jak są dobrzy przedstawiciele to działa lepiej od bezpośredniej.

Kompletnie nie masz pojęcia o co mi chodzi. W demokracji przedstawicielskiej, ta demokracja ogranicza się tylko do wyboru pana któremu społeczeństwo będzie podlegać. W takiej "demokracji" ludzie są mamieni obiecankami wyborczymi przez polityków. A kiedy któraś z partii wygra i tak swoich obietnic nie spełniają, ponad mogą sobie dodawać nowe przepisy, dawać pieniądze na świnie i krowy, a dla robotników w kopalniach, nauczycieli, to już piniendzy nie ma, mogą sobie obniżać podatki dla najbogatszych a dla najbiedniejszych podwyższać, bez żadnego uzgodnienia z obywatelami, jak we Francji. I nie można ich odwołać do czasu następnych wyborów, i tak zamyka się błędne koło. Demokracja przedstawicielska to zwykły autorytaryzm skrywany pod płaszczykiem "demokracji". Nie ma dobrych przedstawicieli, nie ma ludzi nieomylnych. Poza tym zależy co rozumiemy przez dobrych przedstawicieli, Hitlera też wybrali bo uwierzyli w jego "inteligencję" a wiadomo jak skończył.

Ostatnio edytowany przez Towarzysz Ypsilon (12 April 2019 18:59)

Avatar

Przez AKmatiAK 12 April 2019 19:26

Administrator · 222 komentarze

Nie ma nieomylnych, ale są dobrzy ludzie. Ja jestem na to dowodem tongue


wolność, równość, jedność ☭

Avatar

Przez Park Chung Hee 12 April 2019 19:55

Użytkownik · 241 komentarze
AKmatiAK napisał

Nie ma nieomylnych, ale są dobrzy ludzie. Ja jestem na to dowodem tongue


Castro też był dobrym człowiekiem, a mimo to Kuba nie miała się za jego rządów za dobrze (chociaż i tak o wiele lepiej, niż jak na Kubie rządził Batista i jego kumple z amerykańskich mafii)


"Koreja! Ura! (Корея! Ура!)” ~ Ahn Jung Geun, 1909

"Urodziliśmy się na tej ziemi, obciążeni historyczną misją odbudowy narodu (우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다)" ~ Park Chung Hee, 1968

Avatar

Przez Towarzysz Ypsilon 12 April 2019 21:03

Użytkownik · 94 komentarze
Park Chung Hee napisał

Castro też był dobrym człowiekiem, a mimo to Kuba nie miała się za jego rządów za dobrze (chociaż i tak o wiele lepiej, niż jak na Kubie rządził Batista i jego kumple z amerykańskich mafii)

Na Kubie było źle przez sankcje, którymi USA gwałciło Kubę po upadku ZSRR

Avatar

Przez Park Chung Hee 12 April 2019 21:21

Użytkownik · 241 komentarze

jak sojuz istniał to też w sumie za dobrze na Kubie nie było (przynajmniej jeśli się było gejem, lesbijką, prostytutką lub kumplem Batisty, ale tych ostatnich to mi akurat nie szkoda, a resztę przeprosił)

Ostatnio edytowany przez Park Chung Hee (12 April 2019 21:22)


"Koreja! Ura! (Корея! Ура!)” ~ Ahn Jung Geun, 1909

"Urodziliśmy się na tej ziemi, obciążeni historyczną misją odbudowy narodu (우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다)" ~ Park Chung Hee, 1968

Avatar

Przez ProXiuu 13 April 2019 12:57

Użytkownik · 160 komentarze
AKmatiAK napisał

Nie ma nieomylnych, ale są dobrzy ludzie. Ja jestem na to dowodem tongue

Ale nam się trafił skromny admin big_smile


Do 9 roku życia byłem socjalistą. Podobno każdy za młodu powinien nim być, potem mądrzeje. -Janusz Korwin-Mikke

"Naturalną wadą kapitalizmu jest nierówny podział bogactwa. Naturalną zaletą socjalizmu jest równy podział biedy."
~Winston Churchill

Avatar

Przez DzieckoZAfryki 14 April 2019 11:38

Użytkownik · 113 komentarze

Nazizm jest ideologią ani lewicową ani prawicową. Jest to skrajna odmiana faszyzmu
Sam Hitler nie był aż takim rasistą, Bułgaria nie wydała żydów i on to zaakceptował.W czasie operacji Barbarossa generałowie niemieccy (Hitler był temu przeciwny) chętnie werbowali do Wehrmachtu Ukraińców, Białorusinów i mieszkańców państw bałtyckich.Trzeba też wspomnieć, że Hitler przez II WŚ chciał mieć sojusz z Polakami krzyczał ,,dajcie mi swoją armie a podbije świat'' i ogólnie cenił polskich żołnierzy z odwagi, waleczności i męstwa, nawet sam po bitwie o Westerplatte powiedział, że gdyby miał takich żołnierzy jak pod Westerplatte to w 2 tygodnie by podbił całą Europe, oraz na Olimpiadzie w 1936 w Berlinie gratulował polskim sportowcom.Dopiero jak Polacy mu odmówili współpracy to wpadł w szał i groził im wojną
No więc sam nazizm nie jest taki zły jak opisujesz, zaś w komuniźmie jedyną osobą która JAWNIE sprzeciwiała się dyktaturze i rasizmowi był Gobarczow i większość chińskich polityków m.in Deng Xiaoping

Ostatnio edytowany przez DzieckoZAfryki (14 April 2019 11:39)


"Mnie nie interesuje prawo, mnie interesuje sprawiedliwość."- Adolf Hitler
'',,Nie'' wypowiedziane bez lęku może być lepsze i ważniejsze, aniżeli ,,tak'' wypowiedziane tylko po to, żeby kogoś zadowolić lub, co gorsza, aby uniknąć kłopotów - Mahatma Gandhi

Avatar

Przez Park Chung Hee 14 April 2019 12:14

Użytkownik · 241 komentarze

Ten cytat Hitlera o polskich żołnierzach to fejk. Tak na prawdę ten cytat padł z ust jednego z generałów niemieckich walczących w Polsce. Jeśli chodzi o ten komunizm to zapomniałeś też o Ho Chi Minhie, Vo Nguyen Giapie, Tito, Castro i Guevarze, którzy to wszyscy JAWNIE sprzeciwiali się rasizmowi, natomiast za dyktaturą byli tylko Ho Chi Minh i Tito

Ostatnio edytowany przez Park Chung Hee (14 April 2019 12:15)


"Koreja! Ura! (Корея! Ура!)” ~ Ahn Jung Geun, 1909

"Urodziliśmy się na tej ziemi, obciążeni historyczną misją odbudowy narodu (우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다)" ~ Park Chung Hee, 1968