kosmopolityzm/internacjonalizm

brak podziałów i współpraca międzynarodowa